E-böcker författade av ROlf Laurelli

Rolf Laurellis mest efterfrågade böcker om marknadsföring och försäljning finns nu utgivna som e-böcker. Här nedan kan du ladda hem boken elektroniskt för att läsa den på din dator, handdator eller i en e-boksläsare.

Om Rolf Laurelli

Rolf Laurellis hemsida

Böcker skrivna av Rolf NYHET

E-böcker för nerladdning

Rolfs uppdragsgivare

Rolfs biografi

Videoseminarier - se direkt

- Miniseminarium om försäljning
- Om försäljning från Venture Cup
- Lars öden och äventyr
- Rolf talar på Venture Cup
- Hur gör framgångsrika säljare?
- Att göra affärer i den nya konjunkturen

Föreläsning på Handelshögskolan
- När man träffar en kund
- Säljsamtalet
- Att få tag på kunder

Information om försäljning och säljträning

Nätversionen av
"Ordbok för Affärsfolk"


Rolfs månadsartikel om försäljning

Undersökningen
"Sveriges bästa säljare"
Konsten att vara säljare

En bok om praktisk pedagogik, psykologi och procedurer i affärslivet


Konsten att vara säljare presenterar tänkvärda insikter som lyfter professionalismen upp till en högre nivå. Boken bryr sig inte så mycket om säljknep, teorier och modeller utan pekar i stället på den filosofi och de idévärden som skapar en tänkande säljare.

Förhoppningen är att läsaren stannar upp en stund och lyssnar inåt. Och tänker efter för att få säljet att brinna. Läsaren kommer att känna säljbudskapet i magen, hjärtat, huvudet, ja ända in i märgen.

Köp
Mer information
   
Säljskolan - mer än en bok

K
valificerad säljutbildning till oslagbar kostnad


Säljskolan är kvalificerad utbildning för dig som önskar individuell utveckling. Säljskolan kan också passa för ett team som önskar gruppträna, ungefär som med en traditionell studiecirkel. Det blir på det sättet ett effektivt samarbete i en team-träning.

Är du chef så kan du använda Säljskolan som ett träningsläger för hela din säljkår. Det blir då en kvalificerad säljutbildning till en utbildningskostnad som är helt oslagbar.

Köp
Låna
Mer information
   
33 Principer för framgångsrik försäljning

T
änkvärda råd och praktiska tips som lyfter din professionalism


Vissa säljare bara söker underhållning och enkla lösningar. Idéer som är enkla att ta in och enkla att spotta ut. Om du är en av dem så kan du läsa, ha trevligt och gå din väg som efter vilken god bok som helst. För dig så är detta en bok. Du kommer inte att bli besviken, du får valuta för tidsinsatsen och pengarna.

Om du å andra sidan är en person som ser, hör och känner helheten i försäljning och säljutveckling kommer innehållet att nå dig betydligt djupare och klarare. Du kommer att känna säljbudskapet i magen, hjärtat, huvudet och in i märgen. Det kommer att bli en del av din professionalism som säljare, och tro mig, det är den ambitionen och viljan jag har med min målsättning att förmedla mina erfarenheter till dig.

Min yttersta ambition är att förmedla tänkvärda råd och praktiska tips som lyfter din professionalism upp till den nivå som jag kallar Totalsäljare. Jag vill visa dig, inte bara vad du ska göra utan också hur du ska göra.

Köp
Låna
Provläs ett kapitel
Mer information
   
SVERIGES BÄSTA SÄLJARE

Vad gör de allra bästa säljarna som inte bra säljare gör?

Den frågan – och svaret på den – utgör kärnan i den här unika studien. Med hjälp av intervjuer, företagsanalyser, personliga erfarenheter och internationella jämförande studier arbetar Rolf Laurelli fram ett porträtt av den framgångsrike säljaren. Och han lyckas avbilda toppsäljaren i helfigur: hans personlighet, synsätt och arbetsmetoder.

Sveriges bästa säljare är en bok för alla försäljare liksom för alla i näringslivet som har ansvar för eller inriktning mot försäljningsverksamhet.

Boken är ett projekt som genomfördes på 1980-talet. En intressant fråga är vad som kan ha förändras bland de delar som denna avhandling handlar om. Det gäller inte endast alla de nya sälj-hjälpmedel som idag nyttjas. Det gäller i ännu högre grad den arbetsmetodik, det affärstänkande och den etik och moral som gäller i affärslivet i dag.

Köp
Låna
Provläs ett kapitel
Mer information

 


 
TELEMARKETING

En bok om telefonförsäljning och ordermottagning

Att genomföra fler kundkontakter per telefon än genom personliga besök är ett sätt att rationalisera försäljnings-arbetet och minska kostnaderna.

Telemarketing - En bok om telefon-försäljning och ordermottagning beskriver, på ett enkelt sätt, allas möjligheter att vara aktiva säljare med telefonen som hjälpmedel.

Boken behandlar bl a grundläggande försäljningsteknik, skillnaden mellan personlig försäljning och försäljning per telefon och hur man skapar merförsäljning.

Telemarketing - En bok om telefon-försäljning och ordermottagning kan användas för studier enskilt eller i grupp. Arbetsuppgifter ingår.

Köp
Låna
Provläs ett kapitel
Mer information

 


 
TOTAL-Säljaren

En idé- och inspirationskälla för alla som vill utvecklas till professionella säljare.

TOTAL-säljaren vänder sig till säljare och säljledare som arbetar med uppsökande försäljning av produkter och tjänster. Boken är en handbok som bör finnas i varje säljares ägo. Den ger tänkvärda råd och praktiska tips som skapar förut-sättningar till personlig utveckling i säljandets svåra konst.

Bakom bokens innehåll ligger erfarenheter som författaren inhämtat från egen praktisk försäljning och säljledning, och från diskussioner med kursdeltagare, uppdragsgivare och kollegor.

Köp
Låna
Provläs ett kapitel
Mer informationNy bok av Rolf Laurelli !!!

KONSTEN ATT VARA SÄLJARE

Tänkvärda insikter som lyfter din professionalism upp till en högre nivå


Beställ nu!

 


Rolf Laurelli
Mer om Rolf Laurelli