Rolf Laurelli

Böcker skrivna av Rolf Laurelli.
Om Rolf Laurelli

Rolf Laurellis hemsida

Böcker skrivna av Rolf NYHET

E-böcker för nerladdning

Rolfs uppdragsgivare

Rolfs biografi

Videoseminarier - se direkt

- Miniseminarium om försäljning
- Om försäljning från Venture Cup
- Lars öden och äventyr
- Rolf talar på Venture Cup
- Hur gör framgångsrika säljare?
- Att göra affärer i den nya konjunkturen

Föreläsning på Handelshögskolan
- När man träffar en kund
- Säljsamtalet
- Att få tag på kunder

Information om försäljning och säljträning

Nätversionen av
"Ordbok för Affärsfolk"


Rolfs månadsartikel om försäljning

Undersökningen
"Sveriges bästa säljare"
Senaste digitala publikation:

Konsten att vara säljare
- En bok om praktisk pedagogik, psykologi och procedurer i affärslivet
 

    

Konsten att vara säljare presenterar tänkvärda insikter som lyfter professionalismen upp till en högre nivå. Boken bryr sig inte så mycket om säljknep, teorier och modeller utan pekar i stället på den filosofi och de idévärden som skapar en tänkande säljare. Förhoppningen är att läsaren stannar upp en stund och lyssnar inåt. Och tänker efter för att få säljet att brinna.

Konsten att vara säljare:
  Beställ nu
  

Senaste tryckta publikation:

Konsten att vara konsult
- en handbok kring konsten att vara framgångsrik konsult
 

    

Ambitionen med den här boken är att dela med mig av erfarenheter från alla konsultuppdrag som jag och mina kollegor har haft förmånen att få genomföra.

Det var det som gjorde att jag har gjort den här boken, som vill hjälpa dig i din viktiga uppgift.


Konsten att vara konsult:
  Beställ nu


Böcker

2014 Konsten att vara konsult, Rolf Laurelli, GML Förlag
   -mer information
e-bok
2013
Konsten att vara säljare, Rolf Laurelli, Roos & Tegnér
   -mer information
e-bok
2013
Säljskolan - mer än en bok, Rolf Laurelli, STIB AB
   -mer information, smakprov och gratislån via internet
2012 Makt och strategier, Rolf Laurelli & Caj Neuman, Liber
   -mer information  läs ett smakprov
2012 Psykologi i affärslivet, Rolf Laurelli, Redaktionen
   -mer information
2011 VD-boken, Bosse Brixeman, Rolf Laurelli, mfl, Bonnier
   -mer information
2010 De bästa säljarna - lär dig av mästarnas väg till framgång, Rolf Laurelli, Söderpalm publishing
   -mer information
2010 Affärsmannaskap för ingenjörer, jurister och alla andra specialister, Rolf Laurelli, Liber
   -mer information och smakprov
2010 Från juniorsäljare till säljguru, Rolf Laurelli, Redaktionen
   -mer information
2010 100 sidor om framgångsrik direktförsäljning, Rolf Laurelli, Redaktionen
   -mer information
2009 Handbok för Säljchefer, Rolf Laurelli, Redaktionen
   -mer information
2009 Mind Your Own Business, Gustaf Oscarson, Rolf Laurelli. mfl, Bissy Media AB
   -mer information
2009 Peptalk för säljare, Rolf Laurelli, Redaktionen
   -mer information
e-bok
2008
33 principer för framgångsrik försäljning, Rolf Laurelli, STIB AB
   -mer information, smakprov och gratislån via internet
2007 Säljbibeln, Rolf Laurelli, STIB AB
e-bok
2005
Sveriges bästa säljare, Rolf Laurelli, STIB AB
   -mer information, smakprov och gratislån via internet
e-bok
2004
Telemarketing - En bok om telefonförsäljning och ordermottagning, Rolf Laurelli, STIB AB
   -mer information, smakprov och gratislån via internet
2003 33 principer för framgångsrik försäljning, Rolf Laurelli, Redaktionen
e-bok
2003
TOTAL-säljaren - nu som e-bok, Rolf Laurelli, STIB AB
   -mer information, smakprov och gratislån via internet
1997 Key Account Management - Nyckeln till framgång, Rolf Laurelli / Rolf Edman, Ekerlids
1996 Adam och Eva som säljare, Rolf Laurelli/Eva Hjul, Konsultförlaget
1996 Handbok för personlig försäljning, Rolf Laurelli/Bengt - Åke Cras, Liber - Hermods
1993   Affärsmannaskapet - din största och slumrande tillgång, Rolf Laurelli, Konsultförlaget
1991 Försäljning och Affärer, Rolf Laurelli, Konsultförlaget
1990 Leda Säljarbetet, Rolf Laurelli, Liber
1990   Ordbok för affärsfolk, Rolf Laurelli, m fl, Liber
1990   Ordbok för sekreterare, Rolf Laurelli, m fl, Liber
1989   Ledarskap - Arbetsbok, Rolf Laurelli, Timbro
1989   Skola för kommersiellt ledarskap och affärsmannaskap, Rolf Laurelli, Timbro
1988   Sveriges Bästa Säljare, Rolf Laurelli, Timbro
1985   Affärsdynamik, Rolf Laurelli, m fl, Utbildningshuset
1985   Det nya kvalitetstänkandet, Rolf Laurelli/Bengt Karlöf, m fl, Liber
1984   Nytt företag 1, Nyskapande, Rolf Laurelli, Sveriges Radio/Liber Hermods
1984   Affärsmannaskap, Rolf Laurelli, Liber
1983   101 frågor och svar som gör dig till en bättre säljare, Rolf Laurelli, Utbildningshuset
1982   Telefonförsäljning och ordermottagning, Rolf Laurelli, Studentlitteratur
1981   Planering & Effektivitet, Rolf Laurelli/Leif Skarpenhed, Utbildningshuset
1980   TOTAL - Säljledning, Rolf Laurelli , Studentlitteratur
1979   TOTAL - Säljaren, Rolf Laurelli, Studentlitteratur

Övrig produktion

1977 Ljudkassettpaket - Positivt tänkande och handlande, Utvecklingsplan
1978 Transaktionsanalys, Video, Utvecklingsplan
1981 Ledarskap i säljfunktionen, Ljudkassettpaket, Sveriges Marknadsförbund/Utbildningshuset
1981 Affärsmannaskap och kommersiell orientering, Video, Utbildningshuset
1981 Att sälja, utbildningspaket på video, Utbildningshuset
1982 MER - försäljning och ordermottagning, Ljudkassettpaket, Studentlitteratur
1983 Kassettpaketet för sälj - och självutveckling, Tidskriften Marknaden och Utbildningshuset
1986 Forskningsrapporten Sveriges bästa Säljare
1989 Filmen - Ledarskap, fem videofilmer, STIB AB,
1992 Forskningsrapporten - Sälj 95, DLF,
1992 Filmen - Lars öden och äventyr, Edu Media
1992 Ljudkassettpaket, Affärsmannaskap - kvalitet i säljarbetet, Edu Media
1993 Ljudkassettpaket, Peptalk för säljare, Edu Media

Konsten att vara konsult
 
NY BOK AV ROLF LAURELLI

Den här boken handlar om hur man bemästrar de situationer jag och mina kollegor har haft förmånen att få genomföra. Du får hjälp att jobba bättre tillsammans med dina kunder.

Läs mer och beställ

 


Rolf Laurelli
Mer om Rolf Laurelli