Rolf Laurelli

Biografi över Rolf Laurelli, född 1945.
Om Rolf Laurelli

Rolf Laurellis hemsida

Böcker skrivna av Rolf NYHET

E-böcker för nerladdning

Rolfs uppdragsgivare

Rolfs biografi

Videoseminarier - se direkt

- Miniseminarium om försäljning
- Om försäljning från Venture Cup
- Lars öden och äventyr
- Rolf talar på Venture Cup
- Hur gör framgångsrika säljare?
- Att göra affärer i den nya konjunkturen

Föreläsning på Handelshögskolan
- När man träffar en kund
- Säljsamtalet
- Att få tag på kunder

Information om försäljning och säljträning

Nätversionen av
"Ordbok för Affärsfolk"


Rolfs månadsartikel om försäljning

Undersökningen
"Sveriges bästa säljare"
Teoretisk bakgrund   

Examen från handelsinstitutet (BPH)

Diplomerad marknadsekonom (DME)

Diplomerad från Institutet för Vidareutbildning av Akademiker (IVAK)

Studier i psykologi, sociologi och pedagogik

Flertalet kortare kurser inom marknadsförings- och distributionsekonomiska ämnen

Praktisk bakgrund   

Säljare av kontorsmaskiner och läromedel

Säljledare, försäljningschef, marknadschef

Utbildningskonsult

Konsult i industriell marknadsföring och vVD

Lärare i att göra affärer, säljkonsult och VD

Uppdrag i styrelser och ledningsgrupper

Medlemskap   

Hedersledamot i Svenska Marknadsekonomföreningen

Hedersledamot i Centek Salesmen Club, stiftelse inom Högskolan i Luleå

Medlem i Stockholms Marknadsförening (MIS)

Medlem i Svenska Marknadsledargruppen

Medlem i Sveriges Personaladministrativa Förening (SPF)

Medlem i Företagsekonomiska föreningen

Uppdrag    Ordförande i ledningsgruppen inom KY-utbildningen för Sälj- och Säljledningsprogrammet vid Nackademin.

Förbundsordförande Säljarnas Riksförbund

Styrelseordförande STIB AB

Styrelseordförande Svenska Konsulthuset

Styrelseordförande i Five Star Europe

Ledamot i Senaten Interactive Academy

Senior advisor för Sälj & Marknadshögskolan

Ständig sekreterare i SäljAkademin

Reference Board, Försäljningsakademien

Produktion   

Publicerat 20-talet böcker

Publicerat 100-tals artiklar i fackpress

Producerat arbetsprogram, ljud- och videobaserade utbildningsprogram

Forskningsprojektet ”Sveriges Bästa Säljare”

Forskningsprojektet ”Sälj-95” för DLF

Civilt   

Gift med undervisningsrådet Eva Laurelli, har 2 söner, bor i Sollentuna

Övrigt   

Genomfört konsultation hos drygt 400 företag och organisationer i Skandinavien sedan 1972

Stiftat forsknings- och utvecklingsinstitutet Scandinavian Total Institute of Business (STIB)

Grundare av Svenska Konsulthuset

Startat www.saljskolan.se - distanskurs via Internet

Initiativtagare till SäljAkademin

Ny bok av Rolf Laurelli
!!!


DE BÄSTA SÄLJARNA
- lär dig av mästarnas väg till framgång


En tipsbok med konkreta tankar och tekniker från världens mest effektiva säljare.

Beställ för 299 kr     Mer information

 


Rolf Laurelli
Mer om Rolf Laurelli