Ordbok för affärsfolk

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö 

V
Vaneköpare
Vara
Variabla kostnader
Varudeklaration
Varukostnad
Varukredit
Varumärke
Varumärkesintrång
Varumärkesrätt
Vendor
Verkligt värde
Värde för kunden
Värdekedja

Verkligt värde

1) Nettoförsäljningsvärdet.
2) Återanskaffningsvärdet med avdrag för inkurans.
3) Annat liknande värde som exempelvis fast styckepris, som kan anses förenligt med god redovisningssed.
4) I andra sammanhang egentligen det pris som någon vid vilket givet tillfälle som helst är villig att betala för en produkt/sak.


Detta är ett utdrag ur boken "Ordbok för Affärsfolk" skriven av Rolf Laurelli, John Örtengren samt Lars-Jonas T. Ångström. Texten får användas med hänvisning till källan. Copyright 1990 och 2002.

Informationen är hämtad från bokens nätversion på www.laurelli.com/ordbok.

 

Ny bok av Rolf Laurelli

DE BÄSTA SÄLJARNA
- lär dig av mästarnas väg till framgång


En tipsbok med konkreta tankar och tekniker från världens mest effektiva säljare.

Mer information samt beställning

 


Rolf Laurelli
Hemsida för Rolf Laurelli